Summary

Summary

You should read the full terms and conditions but here is a quick summary of some important points to help guide you - the full terms and conditions still apply though.

 • Our games are usually made available during development and will contain errors and bugs.
 • Do not redistribute our games or any alterations of our games or game files.
 • You may develop tools, plug-ins and services as long as they do not seem official or approved by us, such as by using our logos. Do not make commercial use of anything we've made without our permission.
 • We are trying to be open, honest and trusting with the hope that you hold us in the same regard.

Our games each have their own end user license agreements which explain how our games can be used.

Introduction

These terms and conditions are a legal agreement between you and us (Mojang AB). These terms and conditions incorporate the terms of use for the mojang.com website ("Account Terms"), our brand and asset usage guidelines, and our privacy policy. By agreeing to these terms and conditions you also agree to all parts of these four documents, so please read through them carefully. If you buy, download, use or play any of our games, you will also have to stick to the end user license agreement of that game. If you are young and you are having trouble understanding these terms and conditions, please ask a responsible adult such as your parent or guardian. Remember to check back here and on our Website once in a while as we may give notice and then update these terms and conditions, which will be effective the next time you use the Website or your account.

Read included documents:

MOJANG.COM-TILIN KÄYTTÖEHDOT

Nämä Tilin käyttöehdot koskevat sitä, miten mojang.com ja minecraft.net-verkkosivumme (meidän ”Verkkosivut”) toimitetaan sinulle ja miten saat käyttää sitä. Meille on tärkeää, että kaikki yhteisömme jäsenet voivat nauttia Verkkosivujen käy-töstä, joten olemme näillä käyttöehdoilla asettaneet muutamia perusperiaatteita. Haluamme myös varmistaa, että ihmiset eivät käytä Verkkosivujamme tavalla, jolla saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia peleihimme tai brändiimme.

Käymällä Verkkosivuillamme hyväksyt nämä ehdot, jotka muodostavat juridisen so-pimuksen välillämme. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee lopettaa Verkkosivu-jen käyttö.

Jos olet alle 13-vuotias, sinun ei tule käyttää Verkkosivujamme.

REKISTERÖINTI, TILI JA SALASANAT

Tiedot, jotka annat meille rekisteröitymisesi yhteydessä on oltava paikkansapitäviä. Voit muuttaa rekisteröitymistietojasi, jos ne lakkaavat olemasta voimassa. Mikäli kerrot meille tahallisesti jotain, jonka tiedät olevan paikkansapitämätöntä ja me jou-dumme tämän vuoksi vaikeuksiin tai menetämme rahaa, voimme saattaa sinut tästä vastuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että saatat joutua korvaamaan meille aiheuttama-si vahingot ja sen, minkä olemme menettäneet.

Sinulta saatetaan edellyttää rekisteröitymistä päästäksesi Verkkosivujemme kaikkiin osiin. Käyttäjänimesi ja salasanasi, jotka luot ovat henkilökohtaisia, joten sinun pitää säilyttää ne itselläsi. Mikäli annat jonkun saada selville käyttäjätunnuksesi ja sa-lasanasi ja he tekevät jotain pahaa käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi Verk-kosivuillemme, me pidämme sinua tästä vastuussa. Sinun tulisi muuttaa salasanasi, mikäli uskot, että joku muu tietää sen. Me emme ole, emmekä voi olla vastuussa, mikäli joku käyttää salasanaasi tehdäkseen Verkkosivuillamme jotain, josta et pidä tai joka aiheuttaa sinulle harmia.

KÄYTTÖOIKEUS JA AINEETTOMAT OIKEUDET

Voit vapaasti käyttää Verkkosivujamme, kunhan noudatat näitä ehtoja. Voit käyttää tätä Verkkosivuja ja sen sisältöä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Et voi käyttää Verkkosivujamme kaupallisiin tarkoituksiin, joten älä yritä tehdä rahaa Verk-kosivuillaVerkkosivuillamme. Oikeutesi käyttää Verkkosivujamme on henkilökohtai-nen, joten et saa luovuttaa oikeuttasi kenellekään muulle.

Muistathan, että me edelleen omistamme VerkkosivutVerkkosivut ja sen sisällön, mutta annamme sinulle oikeuden käyttää sitä. Haluamme, että nautit Verkkosivu-jemme käytöstä, mutta voimme halutessamme ottaa sinulta Verkkosivujemme käyt-töoikeuden pois koska tahansa ja mistä syystä tahansa.

OIKEUDET JA RAJOITUKSET

Sinulla ei ole oikeutta hakkeroida, selvittää lähdekoodia tai muuttaa Verkkosivu-jamme, etkä saa niin tehdä. Tämä koskee kaikkea koodia, sisältöä sekä dataa. Käy-tännössä sinun tulisi jättää Verkkosivut kokonaan koskematta. Sinulla ei myöskään ole oikeutta luoda mitään ohjelmistoa tai sisältöä, joka matkii meidän Verkkosivu-jamme. Emme todellakaan halua kenenkään yhteisömme jäsenen sekoittavan, mit-kä ovat virallisia Verkkosivujamme ja mikä on jonkun toisen ylläpitämä verkkosivu.

Ethän käytä Verkkosivujamme tavalla, jota voisimme pitää loukkaavana, moraalit-tomana tai laittomana tai joka saa muut ihmiset tuntemaan olonsa epämukavaksi. Emme halua, että Verkkosivujamme käytetään tavalla, joka häiritsee ihmisiä.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta yrittää tienata Verkkosivuillamme.

KESKUSTELUPALSTAT JA VIESTINTÄ

Mikäli ylläpidämme keskustelupalstaa, tarjoamme vain yhteisömme jäsenille mah-dollisuuden kertoa mielipiteistään VerkkosivuillaVerkkosivuillamme. Tämä ei tarkoita sitä, että jakaisimme nämä mielipiteet tai että meitä voisi pitää vastuussa siitä, mitä ihmiset julkaisevat VerkkosivuillaVerkkosivuillamme.

Mikäli satumme huomaamaan VerkkosivuillaVerkkosivuillamme viestin, jota pidäm-me loukkaavana, voimme poistaa sen, mutta meidän tehtävänämme ei ole valikoida ja moderoida kaikkia ihmisten julkaisemia viestejä. Kommenttimme keskustelupals-toihin ja viesteihin liittyen koskevat myös kaikkea, joka mahdollistaa ihmisille muun sisällön, näkemysten tai materiaalin laittamisen Verkkosivuillemme tai lähettää näitä muille käyttäen hyväkseen Verkkosivujamme.

Jos aiot julkaista jotain Verkkosivuillamme, se ei saa loukata muita ihmisiä tai olla laitonta, sen on oltava rehellistä ja sen on oltava oma tuotoksesi. Asioita, joita et saa julkaista Verkkosivuillamme ovat mm. rasistinen tai homofobinen kielenkäyttö; viestit, joilla kiusataan tai tahallisesti provosoidaan; viestit jotka saattavat vahingoit-taa toisen henkilön mainetta; viestit, jotka sisältävät pornografiaa, mainoksia tai jon-kun toisen luomuksia tai kuvia; tai viestit, joilla tekeydytään moderaattoriksi tai pyri-tään johtamaan ihmisiä harhaan tai käyttämään heitä hyväkseen.

Mikäli laitat Verkkosivuillemme jotain, mitä et omista, voit saattaa meidät isoihin vai-keuksiin, joten ole ystävällinen äläkä tee niin. Mikäli julkaiset Verkkosivuillamme jo-tain ja me joudumme haastetuksi, koska julkaisemasi materiaali loukkaa kolmannen oikeuksia, joudut korvaamaan meille kaikki vahingot jotka joudumme haasteesta kärsimään. Tämän vuoksi meille on hyvin tärkeää, että julkaiset vain itse luomaasi sisältöä ja ettet julkaise kenenkään muun luomaa sisältöä.

Mikäli julkaiset mitä tahansa sisältöä VerkkosivuillaVerkkosivuillamme, sinun pitää antaa meille oikeus (ja julkaisemalla tosiasiassa myös annat oikeuden) käyttää, ko-pioida, muokata ja mukauttaa sisältö osana liiketoimintaamme. Tämä oikeus on pe-ruuttamaton. Sinun pitää myös antaa meille oikeus sallia muiden ihmisten käyttää, kopioida, muokata ja mukauttaa sisältöäsi. Mikäli et halua antaa meille tätä oikeutta, älä silloin julkaise mitään sisältöä VerkkosivuillaVerkkosivuillamme. Harkitsethan huolellisesti, ennen kuin julkaiset mitään sisältöä, koska siitä tulee tällöin julkista ja muut ihmiset voivat käyttää sitä jopa tavalla, josta et pidä.

Ole varovainen, kun keskustelet ihmisten kanssa Verkkosivuilla tai sen väli-tyksellä. Sinun tai meidän on vaikea tietää varmasti, puhuvatko ihmiset totta tai ovatko ihmiset edes oikeasti niitä, joksi he itseään väittävät. Sinun pitäisi aina harkita huolellisesti antaessasi tietoja itsestäsi.

VASTUU

Käyttäessäsi Verkkosivujamme käytät sitä ‘sellaisena kuin se on‘. Tämä tarkoittaa, että me emme lupaa sinulle mitään Verkkosivujen laatuun tai tasoon liittyen, tai että Verkkosivumme olisi jatkuvasti saatavilla tai virheetön. Me lupaamme ainoastaan tarjota Verkkosivut sekä mahdolliset palvelut kohtuullisella huolellisuudella ja osaa-misella. Tämä tarkoittaa sitä, että olet itse vastuussa kaikista vahingoista, jotka si-nulle syntyvät Verkkosivut käytöstä johtuen.

Mikäli olemme linkittäneet Verkkosivumme johonkin muuhun verkkosivuun, tämä ei tarkoita, että olisimme tutustuneet tähän verkkosivuun. Tämä tarkoittaa vain, että mielestämme sivu on kiinnostava. Emme ole vastuussa verkkosivuista, jotka on lin-kitetty Verkkosivuillemme.

OSTOKSET

Voit ostaa pelejä ja muita tuotteita Verkkosivuiltamme. Tämän mahdollistamiseksi Verkkosivuillemme on integroitu kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita. Nämä Tilin käyttöehdot sekä kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden ehdot koskevat kaikkia VerkkosivuillaVerkkosivuillamme myymiämme asioita. Pyrimme varmista-maan, että VerkkosivuillaVerkkosivuillamme näytettäisiin vain saatavilla olevia pele-jä ja tuotteita, mutta emme tietenkään voi vastata siitä, että kaikki pelit ja tuotteet ovat aina saatavilla.

HINNAT JA MAKSAMINEN

Sinun tulee toimittaa meille rahaa maksuna pelistä tai palvelusta, kun teet tarjouk-sen sen ostamisesta. Säilytämme rahasi puolestasi. Mikäli hyväksymme tarjoukse-si, pidämme toimittamasi rahan maksuna pelistä tai tuotteesta. Mikäli emme hyväk-sy ostotarjoustasi, lähetämme rahasi takaisin sinulle.

Maksutapa ja –järjestelmä ilmoitetaan VerkkosivuillaVerkkosivuillamme, mutta voimme muuttaa sitä aika ajoin ja voimme halutessamme kieltäytyä mistä tahansa maksusta. Sinun tulee aina suorittaa maksu VerkkosivuillaVerkkosivuillamme yksi-löidyssä valuutassa, mutta luottokorttiyhtiösi pitäisi voida tarvittaessa vaihtaa sinulle valuuttaa. Luottokorttiyhtiösi voi suorittaa tarkastuksia varmistaakseen, että ostokset teet juuri sinä.

PALAUTUKSET, HYVITYKSET JA PERUUTUKSET

Mikäli et voi käyttää peliä tai tuotetta, koska se ei toimi, kerro tästä meille, niin yri-tämme auttaa sinua.

Verkkosivut kautta ostettava peli on palvelu, joka alkaa, kun pelin lataaminen on aloitettu, minkä jälkeen sinulla ei ole oikeutta peruuttaa pelitilaustasi.

VIRHEET

Pyrimme varmistamaan, että VerkkosivuillaVerkkosivuillamme olevat tiedot pitävät paikkansa. Tästä huolimatta virheitä saattaa esiintyä. Saatamme myös peruuttaa tai keskeyttää transaktion, mikäli siinä on havaittu virheitä.

KAMPANJAT

Meillä on joskus kampanjoita. Jos meillä on voimassa oleva kampanja, kampanjaan liittyvät pääsäännöt ovat alla. Yksittäiseen kampanjaan saattaa liittyä myös muita ehtoja, mutta ilmoitamme niistä samalla, kun ilmoitamme kampanjasta.

Pääsäännöt ovat seuraavat:

 • Vain yhtä kampanjaa voi käyttää kerrallaan, et voi käyttää kampanjan yhtey-dessä muuta tarjousta.
 • Alennukset ovat voimassa vain määräpäivään saakka ja koskevat vain os-toksia, jotka tehdään VerkkosivuillaVerkkosivuillamme.
 • Alennuksista ei saa hyvityksiä.
 • Voimme koska tahansa peruuttaa minkä tahansa kampanjan.

YLEISTÄ ASIAA

Nämä Tilin käyttöehdot ovat mahdollisten juridisten oikeuksiesi alaisia. Mikään näissä ehdoissa ei voi rajoittaa oikeuksiasi, joita lainsäädännön mukaan ei voida ra-joittaa, eikä mikään tässä rajoita vastuutamme kuoleman tai vammantuottamukses-ta tai petollisesta viettelystä.

Voimme muuttaa näitä Tilin käyttöehtoja aika ajoin. Meidän ei tarvitse ilmoittaa niis-tä sinulle niiden astuakseen voimaan ja ne voivat astua voimaan taannehtivasti. Si-nun tulisi tarkastaa aika ajoin jotta olisit tietoinen näihin Tilin käyttöehtoihin tehdyistä muutoksista.

Jos ehdotat meille muutoksia Verkkosivuillemme tai peleihimme, ehdotukset ovat ilmaisia. Tämä tarkoittaa, että voimme käyttää tätä ehdotustasi haluamallamme tavalla, eikä mei-dän tarvitse maksaa siitä sinulle. Mikäli luulet, että olisimme halukkaita maksamaan sinulle ehdotuksestasi, sinun tulee kertoa meille että haluat maksun ennen kuin kerrot meille eh-dotuksesi.

PELIEMME NIMEEN, BRÄNDIIN JA SISÄLTÖMME KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET

Kaikki pelimme ovat erittäin tärkeitä meille ja yhteisöllemme, mikä tarkoittaa sitä, että monet teistä haluavat käyttää brändejämme ja peleihimme liittyviä elementtejä hienojen juttujen te-kemiseen. Olemme siitä iloisia. Toisinaan joku menee kuitenkin liian pitkälle ja tekee asioita, jotka saavat yhteisön kuvittelemaan, että heidän tuotteensa ja palvelunsa liittyvät meihin tai tuemme niitä tai olemme peräti tuottaneet ne. Tästä emme ole iloisia. Etenkään kun joku tekee tämän tahallaan ja hyödyntää siten vilpillisesti yhteisöä ja meidän tekemäämme työtä. Tällöin fanit luulevat ostavansa virallisia tuotteita, vaikka asia ei ole näin. Tällaisessa tilanteessa em-me voi esimerkiksi valvoa laatua, mikä taas vähentää tekemämme työn arvoa sekä yhteisöm-me luottamusta työmme tuloksiin.

Emme halua estää hienojen juttujen tekemistä, joten näissä ohjeissa selitetään, millaista brän-diemme ja sisältömme käyttöä pidämme hyväksyttävänä ja mitä kiellettynä. Saimme tähän apua muutamalta asianajajalta, ja he auttavat meitä myös jatkossa, jos joudumme suojaa-maan oikeuksiamme, mutta näissä "Ohjeissa" kerrotaan, mitä saa tehdä ilman, että siitä on kysyttävä meiltä (tai asianajajiltamme) – ja mitä et saa tehdä, jotta me (tai asianajajamme) emme joudu ottamaan yhteyttä sinuun. Toivottavasti ymmärrät.

OHJEET

Nämä ohjeet koskevat brändiemme ja sisältömme käyttöä. Käyttäessämme tässä alla olevia termejä tarkoitamme seuraavaa:

 • Nimi tarkoittaa minkä tahansa pelimme nimeä sekä muita nimiä, jotka jonkun pelimme nimeä niin, että sekaannus on mahdollinen.
 • Brändi tarkoittaa kaikkia Nimiä ja niihin liittyviä logoja sekä minkä tahansa pelimme tunnus-omaisia piirteitä.
 • Sisällöt tarkoittavat minkä tahansa pelimme koodia, ohjelmistoa, grafiikkaa, tekstuureja, ääniä ja äänitehosteita sekä peleistämme otettuja videoita tai kuvakaappauksia.

Näitä Ohjeita sovelletaan Tilin käyttöehtojen tai käyttöehtosopimuksen lisäksi, eivätkä ne korvaa näitä asiakirjoja. Muistathan kaikissa käyttöehtosopimuksissamme mainitun pelejämme koskevan pääsäännön ”Älä jakele mitään meidän tekemäämme.” Se tarkoittaa, ettet saa

 • antaa muille kopioita peleistämme
 • käyttää mitään tekemäämme kaupallisiin tarkoituksiin
 • yrittää tehdä rahaa millään tekemällämme
 • antaa muille oikeutta käyttää mitään tekemäämme epärehellisellä tai kohtuuttomalla tavalla,

ellemme anna tähän nimenomaista suostumustamme tai salli sitä näissä Ohjeissa.

Nämä Ohjeet eivät muuta tätä pääsääntöä vaan niiden tarkoitus on auttaa käyttäjiä ymmärtä-mään, mitä odotamme ja haluamme.

Nämä Ohjeet kannattaa tarkistaa aika ajoin, sillä päivitämme niitä ja annamme lisäohjeita.

OLENNAISET VAATIMUKSET

Ensiksi on todettava, että nämä Olennaiset vaatimukset koskevat kaikkea Brändiemme (tämä sisältää Nimet) ja Sisältöjemme käyttöä. Mikäli sinulla on oikeus käyttää mitä tahansa Nimeä, Brändiä ja/tai Sisältöjä tai niiden osia, käyttösi

 • EI SAA luoda sellaista käsitystä, että sinä olet tai tuotoksesi on virallinen, meidän hyväksy-mämme tai tukemamme tai jotenkin meihin liittyvää tai yhteydessä meihin
 • EI SAA olla lainvastaista, harhaanjohtavaa, säädytöntä, haitallista tai halventavaa
 • EI SAA vaikuttaa epäsuotuisasti mihinkään Brändeihimme tai Sisältöihimme
 • EI SAA pitää sisällään mitään muuta, joka saa uskomaan, että sinä olet tai tuotoksesi on virallinen, meidän hyväksymämme tai tukemamme tai jotenkin meihin liittyvää tai yhdistettävis-sä meihin
 • PITÄÄ olla Tilin käyttöehtojen/Käyttöehtosopimuksen mukaista
 • PITÄÄ erottaa Nimi riittävästi kaikesta muusta brändäyksestä.

Nämä ovat "Olennaiset vaatimukset".

MITÄ SAA TEHDÄ

Ei-kaupalliset tarkoitukset

Emme ole turhan tiukkoja omaan käyttöön tehdyistä asioista. Siltä osin oikeastaan kaikki käy – pidä siis hauskaa, kunhan et jaa mitään meidän tekemäämme jne.

Emme myöskään ole turhan tiukkoja muista ei-kaupallisista käyttötavoista, joten saat vapaasti luoda ja jakaa videoita, kuvakaappauksia, itsenäisesti luotuja modeja (joissa ei käytetä mitään Sisältöjämme), hauskoja kuvia, machinima-animaatioita, ja muuta YouTubessa jne.

Jos kuitenkin haluat käyttää jotakin Nimeä jakamasi tuotteen tai tarjoamasi palvelun nimessä (vaikka se olisi ilmaista), silloin sinun täytyy

 • noudattaa Olennaisia vaatimuksia
 • toimia tavalla, joka kuvastaa avoimesti niitä asioita tai niiden tarkoitusta
 • varmistaa, että Nimi (ja nimet, jotka voi sekoittaa siihen) ei ole ensimmäinen sana ja että mitään Brändiä tai Sisältöjä ei käytetä minkään muun brändäyksen osana kuten logona tai logon osana.

Tämä on erityisen tärkeää, mikäli halutaan perustaa ja ylläpitää blogeja, palvelimia, yhteisöfoo-rumeita, fanisivustoja, faniryhmiä, uutisryhmiä, tapahtumia ja tapaamisia. Kaupalliset tarkoitukset

Olemme tarkempia kaupallisista asioista. Mitään Nimeä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin nimissä tai ensisijaisena nimenä tai otsikkona.

Nimeä saa käyttää toissijaisena nimenä tai otsikkona seuraavin edellytyksin:

 • Se on tarpeen niiden asioiden tai niiden tarkoituksen avoimen kuvastamisen vuoksi.
 • Se noudattaa Olennaisia vaatimuksia.
 • Nimi (tai nimet, jotka voi sekoittaa siihen) ei ole nimen tai otsikon dominoiva elementti tai olennainen osa käytetyn otsikkoa tai nimeä.
 • Mitään muuta minkään Brändin tai Sisällön osaa ei käytetä osana muuta brändäystä kuten logona tai logon osana.

Seuraavassa on hyödyllisiä esimerkkejä:

 • "The Shaft – a Minecraft podcast" (tämä käy meille).
 • "Minecraft - the ultimate help app" (tämä EI käy meille).

Mitään Brändiä tai Sisältöjä ei saa käyttää millään muulla tavoin kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa esimerkiksi myydä tuotteita, joissa käytetään jotain Brändiämme tai Sisältöjämme etkä missään nimessä saa käyttää Nimiämme sellaisten tuotteiden hakusanoina tai -fraaseina, jot-ka eivät millään tavalla liity näihin Nimiin.

Mielestämme on hienoa, että ihmiset tekevät hienoja juttuja peleillämme ja jakavat ne yhteisön kanssa. Tuemme tällaista toimintaa ja kannustamme siihen. Tee siis vapaasti mitä haluat, kunhan et mene liian pitkälle.

Edellä kuvattujen Brändiohjeiden lisäksi meillä on Sisältöjen käyttöön liittyvät Ohjeet, joissa kerromme, mitä pidämme hyväksyttävänä ja mitä emme – mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.

Kaupallista käyttöä koskevat ohjeet

Pääsääntö on voimassa, mutta saatamme tehdä siihen joitain poikkeuksia, jotka luetellaan tässä ohjeessa.

Tässä ohjeessa annamme myös yksityiskohtaisia lisätietoja siitä, mitä ei saa tehdä. Mikäli jotain asiaa ei ole mainittu tässä, ja se liittyy rahan tekemiseen hyödyntämällä jotain Minecraf-tista (tai jostain muusta tekemästämme), älä tee sitä.

Annamme seuraavissa kohdissa luvan tehdä jotain, ja näiden ohjeiden lisäksi sinun täytyy aina lisätä tuotoksiisi seuraava teksti:

 • Minecraft ®/TM & © 2009–2013 Mojang / Notch
  • Videot ja kuvakaappaukset

   Pelistämme kerättyä kuvamateriaalia saa laittaa YouTubeen tai mihin tahansa muulle sivustol-le. Itse asiassa pidämme siitä.

   Videoita, joissa Peliämme pelataan tai käytetään mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, saa luoda, käyttää ja jakaa, kunhan sillä ei tehdä rahaa.

   Peleistämme otetuilla videoilla saa tehdä rahaa esim. lisäämällä niihin mainoksia, kunhan niihin lisätään myös omaa alkuperäistä sisältöä, kuten ääniselostus. Lisättyä sisältöä pitää myös olla niin paljon, että siitä maksaminen on ostajalle reilua ja kannattavaa tai jotta sillä voi oikeutetusti ja reilusti tehdä rahaa. Esimerkiksi oman logon, Internet-osoitteen tai puumerkin lisääminen ei riitä, mutta videoon voi lisätä ääniselostuksen tai omaa musiikkia, kun luodaan musiikkivideota.

   Rahaa saa tehdä myös käyttämällä videoita ja kuvakaappauksia, jos se kuuluu ns. kohtuullista käyttöä koskevien tekijänoikeuksien poikkeuksien piiriin, kuten silloin, kun tämä tehdään kri-tisointia ja arvostelun laatimista tai uutisraportointia varten tms. Näissäkin tapauksissa pitää kuitenkin soveltuvin osin lisätä tarkoituksenmukaista lisäsisältöä ja tekijätietoja.

   …lisää on tulossa, kunhan päätämme, mitä lisäämme – esitä siis vapaasti toiveesi.

   Jos näissä Ohjeissa ei käsitellä jotain asiaa, se tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettemme halua sinun tekevän sitä. Jos tässä ei käsitellä jotain asiaa, pyydä meiltä ensin lupa, ennen kuin teet sen. Meihin saa yhteyden osoitteella brands at mojang.com. Jos joku asia on nimenomaisesti sallittu näissä Ohjeissa, Tilin käyttöehdoissa tai käyttöehtosopimuksessa, meihin ei tarvitse olla erikseen yhteydessä.

Minecraft Commercial Usage Guidelines

The Minecraft EULA and Brand and Asset Usage Guidelines ("Policies") restrict the commercial use of the Minecraft Name, Brand, and Assets, including software, graphics and audio.

However, since we do love the idea of players and fans doing cool things and sharing them with the community, and we realize that sometimes you need to charge to cover your costs, the following explains what we (currently) consider to be commercial use / commercial things. This may change as time goes by but for now, we hope that it helps you understand what you can and can’t do, and helps Minecraft fans do more (and limit those that try to go too far).

We have therefore drafted these Guidelines to allow some leniency with respect to limited commercial activity as outlined below. They don't form part of the Policies but they exist because we currently think it is a good idea to let some of these things happen. Please note that we reserve the right to change our mind at any time (such as if people start to take advantage of our good intentions) and to update these Guidelines. So please don't count on these Guidelines always being here or in the specific form they are right now.

We also want to make it clear that these Guidelines are for the community of Minecraft players and fans. They do not authorize commercial companies, corporate brands, advertising agencies, non-profits, or governments to use or exploit Minecraft for promoting products or services unrelated to Minecraft. See below for more detail in the section, “Constructed Promotions in Minecraft.”

Above all we are trying to find a way to let our brilliant fans do great things for each other without others coming along and spoiling it for everyone.

ON THAT BASIS, THEREFORE:

Naming Guidelines

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) YOU MAY use our Names (as defined in the Brand and Asset Usage Guidelines) in connection with a product or service title or listing (including on web sites or YouTube) if:

 • the Name is in a secondary name or title (or secondary part of it);
 • you do so because it is necessary to honestly and fairly describe those things or the purpose of them;
 • you ensure that the Name (which includes any confusingly similar name) is not the dominant element or the distinctive part of your complete name or title;
 • you don't use any other aspect of the Brands or Assets (as defined in the Brand and Asset Usage Guidelines) as part of any related branding, including as or as part of any logo.

Examples of naming: "The Shaft - a Minecraft podcast" (we're cool with that). "Minecraft - the ultimate help app" (we're NOT cool with that).

To help you understand part of this and just so we are clear, regardless of anything else, YOU MAY NOT use the Name in or as the main or dominant name or title of any commercial product or service.

These are the “Naming Guidelines” and they apply to everything you might do under these Guidelines.

Hand Crafted Products

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines, YOU MAY:

 • make and sell certain individual (i.e. not mass produced) handcrafted products that are inspired by Minecraft so long as you conform with all of the following:
  • any product or design is otherwise entirely original and unique (a “Unique Design”);
  • no part of the Brand and / or Assets forms a dominant element or substantial part of the product or its design;
  • you make no use of any software, sound, or audio from Minecraft;
  • you mark clearly and prominently on each such product and all related materials and product listings/descriptions that it is “NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.”;
  • you are explicit about who to contact about the product and / or purchase, who the seller and manufacturer are, and that the seller and manufacturer are NOT Mojang, NOT associated with Mojang, and NOT supported by Mojang;
  • Mojang has no liability for the products or purchase;
  • you don’t make and sell more than 20 product items using the same (or a substantially similar) Unique Design. This means you can make 20 T-shirts using Design A and 20 T-shirts using Design B, but you cannot make 21 T-shirts using Design A; nor can you make 20 T-shirts using Design A plus 3 mugs using Design A;
  • you sell those products only through a website or service / channel that independently records the quantities of the product sold and enables us to independently verify that information;
  • you comply with all other laws and requirements; and
  • make no more than $5000 for any calendar year from selling products under these Guidelines.

To help you understand this and just so we are clear, a Unique Design is something that adds enough personal creativity to make the work distinctive and original. You can’t just feature the graphics (textures) of Steve’s face on a product and call it “Inspired by Minecraft”. You also can’t just change a few pixels or colors.

Additionally, we have set these product number limitations because we do not mean to permit people to commercialize our Name, Brand, or Assets, or run businesses selling products featuring our Name, Brands, or Assets.

Indeed, the goal is to allow hobbyists to share their work and the fruits of their creative labors and make some money using their own creativity. It is not a way for businesses to start using our Brands and / or Assets - if that happens, we’ll do something about it.

Videos and Streams

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines, YOU MAY create, use, and distribute videos and streams of you playing or using Minecraft for any lawful reason, and YOU MAY make money from them by adding or permitting advertising in them, so long as:

 • all video downloads are free to view (i.e. there is no pay wall or other charge to view the videos);
 • all streams are made free to view within 24 hours;
 • you add your own unique content to the video or stream, such as audio commentary or footage of you making cool stuff;
 • you don’t create and use videos or streams whose purpose is to advertise or promote other products or services;
 • you don’t sell physical copies of videos or streams, i.e., DVDs, etc.;
 • you don’t broadcast or distribute videos or streams via television. To help you understand this, the amount of unique content you add must be enough to make it reasonable for you to make money through advertising (and we reserve our right to decide on that).

This means that you can upload your own unique content to sites such as YouTube and make money from advertising around the video but you cannot distribute those videos on iTunes and charge for the content. Nor can you charge for a subscription to a channel where those videos are available unless the Minecraft related videos are also readily available for free outside of that subscription channel. Basically, videos must be free to consumers at the point of consumption and any money you make should come from other sources like display ads and sponsors, subject to the section below on “Constructed Promotions in Minecraft.”

Extended Functionality and “Mods”

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines above, YOU MAY distribute or make available plug-ins and other bits and pieces of extended functionality etc. that you create (together, "Mods") for free and without any charge, but not if the purpose of your Mod is to advertise or promote other products or services (see the section below on Building Promotions with Minecraft). By "Mods," we mean something original that you created that doesn't contain a substantial part of our copyrightable code or content. We have the final say on what constitutes a Mod and what doesn't. When you combine your Mod with the Minecraft software, we will call that combination a "Modded Version" of the Game. You MAY NOT distribute any Modded Versions of our Game or software, though you may distribute Mods. You may make money from Mods as described below in the section, "Servers and Hosting."

Servers and Hosting

With hosting servers, we want to enable the community to make money by creating, hosting, and maintaining servers for Minecraft, so you may do this subject to these Guidelines. By "server," we mean a single connecting address or IP number.

Therefore, if you comply with and follow the Brand and Asset Usage Guidelines and Naming Guidelines above, YOU MAY:

 • charge for access to your server, including a server which hosts your Mods, BUT only if:
  • you make a charge per person that is the same for everyone;
  • you give everyone you charge access to all the Mods that you choose to have on your server (except only in respect of genuine admin tools / admin Mods which should be reserved to administrators);
  • you only give access to your server to users who have a genuine paid for version of Minecraft;
  • you own or control the server and continue to do so for the whole time that you charge for access to it - so, if you sell the actual servers or server space with Mods pre-installed on them, you must ensure that the person buying the server is aware that she must follow these rules. Essentially you can’t get around the above by setting up servers with Mods on and then selling those set-ups
 • ask for donations (as opposed to direct charges) IF you do not offer the individual donor something in exchange that only he or she can use. You may offer server wide rewards if donation goals are achieved though.
 • sell entitlements that affect gameplay provided that they do not adversely or negatively another player’s experience and provided they do not give a competitive gameplay advantage. A competitive gameplay advantage is something that, given identical skill levels, time investment, and circumstances, can cause one player or group to perform better than another.
  • Be aware that certain games or game modes can be designed as non-competitive (such as a player-versus-environment (PvE) game) and become competitive by adding gameplay elements such as a leaderboard.
 • sell cosmetic entitlements, except for "Capes," which we define as anything that attempts to visually emulate the feature of a Minecraft player Cape.
 • provide in-game display and video advertising, sponsorships, or product placement for third-parties IF (i) they don’t degrade or interfere with gameplay or give a user any competitive gameplay advantage over anyone else on the server and (ii) you follow the rules outlined in “Constructed Promotions in Minecraft” below.
 • use and sell in-game virtual currencies IF (i) they have no real-world value and that cannot be cashed out, used, or transferred across free or paid servers, or into any other currency with real-world value; (ii) you don't give the impression that it comes from or is associated with Mojang, (iii) they don't look like or have similar names to Minecoins or any other official virtual currency, and (iv) anything you sell with the currency follows our monetization guidelines.

In all of these cases above YOU MUST also ensure that:

 • all servers, entitlements, and advertising are suitable for children and minors (i.e., no gambling, pornography, etc.) and don’t harm the Brand.
 • you don’t pretend to be Mojang or Microsoft or claim to have any association with Mojang or Microsoft (for example, when selling product placement opportunities);
 • you are explicit about who to contact about the server, who the operator is, and that it is NOT Mojang or Microsoft, NOT associated with Mojang or Microsoft and NOT supported by Mojang or Microsoft;
 • Neither Mojang nor Microsoft has any liability for anything on the server or that happens on it, including any advertising, purchases, or donations;
 • you provide any user who gives you real-world currency an online payment / purchase history for purchases made with that currency;
 • you are transparent on informing users with regard to all the content and pricing applicable to your server before a person joins, signs up, or logs in;
 • you do not host or distribute malware, spyware, or engage in illegal activity through your server;
 • if you hire any social influencers for a promotion (e.g., YouTube, Mixer, Instagram, Twitch) you will require the influencer to disclose their relationship with you and to follow the disclosure guidelines published by the U.S. Federal Trade Commission at:
  https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/disclosures-101-social-media-influencers;
 • you comply with all other laws and requirements; and
 • you comply with any other additional requirements applicable under these Guidelines.

We want Minecraft to be a place where players can have fun and a trusted place to explore, build, and invest their time and money. Please use your common sense and discretion in creating a safe, fun, and trusted environment for all players. We reserve the right to adjudicate and interpret whether the way you monetize is done in a manner consistent with our Brand. In short, don’t do evil things to players.

Domain Names and Web Sites

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines), YOU MAY:

 • set up and run your own web site to provide information regarding the Minecraft game and to run related forums, so long as you comply with these Guidelines;
 • also register and use an appropriate domain name that includes one of our Names or Brands for this purpose so long as:
  • we don’t consider the domain name you register to seem official, you don’t use the domain name in a way that seems official, and it doesn’t become something that seems official;
  • your website actually relates to the Minecraft game, the Brand, and/or Assets in a fair or reasonable and appropriate way;
  • your website relates exclusively to Minecraft and not other third-party games;
  • any third-party advertising does not harm our Brand;
  • you don’t do so for cybersquatting or principally to make money, including through affiliate services.

Constructed Promotions in Minecraft

Without prior written approval from Mojang, corporations, businesses, advertising agencies, non-profits, governments, and other entities MAY NOT use Minecraft gameplay to promote or market unrelated brands, products, campaigns, or services.

Specifically, if you are one of these entities or someone who is hired by them, you MAY NOT exploit Minecraft or Minecraft assets to:

 • build or commission others to build a Minecraft mod, map, or server that promotes or markets unrelated products or services in playable form; for example, you are NOT allowed to market or promote a branded automobile using a mod that depicts branded automobiles within Minecraft game play;
 • build or commission others to build a Minecraft mod, map, or server that promotes or markets a company’s movie or TV show; for example, you are NOT allowed to build maps and/or videos using Minecraft blocks that build out the world or characters of a movie to promote and market your company’s or your client’s movie or TV program;
 • offer Minecraft gameplay displayed or projected publicly within physical locations; for example, you are NOT allowed to promote or advertise big-screen Minecraft gameplay inside restaurants or other commercial venues; and you are NOT allowed to charge money for Minecraft gameplay, leagues, or competitions in theaters where gameplay is projected onto the movie screen;
 • create or commission others to create promotional or marketing videos or movie trailers through Minecraft gameplay; for example, you are NOT allowed to create or produce movie trailers through Minecraft gameplay for promoting or marketing a movie;
 • to promote your (or your client’s) corporate brands, products, or services.

However YOU MAY:

 • Pay to advertise your business in an advertisement window within a Minecraft video; for example, by displaying a banner ad or by selling your ads on YouTube where they may be shown in connection with Minecraft videos uploaded independently by players;
 • Pay for advertisements of your business to be served on websites or servers related to Minecraft, so long as you are not hiring the server operator to design or host a Minecraft mod/map/server that builds an in-world representation of your brand, products, or services.
 • Build products or movie environments that you are a fan of into a Minecraft mod/map/server so long as you have not been asked to do so by the entity who makes the product or by someone they have hired to promote their brand or products; likewise, you can express your support for a political candidate in a map/mod/server, but not if you have been hired to promote them.

Books and Other Publications

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines, YOU MAY write and publish works inspired by Minecraft (“Publications”) so long as:

 • you don’t use the Minecraft logo or the word “Minecraft” in letters that look like, or attempt to look like, the style of our logo anywhere on the front or back covers of your Publication;
 • you don’t just copy the Brand or Assets in the Publication, but instead you add your own unique and original content such as your own story – so no coloring books, posters, sticker books, or charts that just copy our Assets;
 • the main content and value of your work is original material that you create or contribute, and not the Brand or Assets;
 • you do not use official Minecraft artwork, such as images taken from official Minecraft product packaging, official Minecraft merchandise, or official Minecraft marketing, on the cover of your Publication. However, for example, you may use screenshots of your original Minecraft creations on the cover of your Publication, provided the overall cover of your Publication does not create the impression that it is an official Mojang publication or authorized by Mojang;
 • the word “Minecraft” is not the first word or dominant part of the title of your Publication or the name of your publisher or the name of a series of books – but it may be used as a secondary name or secondary title (or secondary part of it) where it is necessary to honestly and fairly describe the Publication or the purpose of it. For example, “Minecraft Players Guide” is not okay as a title, but “Guidebook for Minecraft Players” might be okay if the other rules are followed too;
 • you mark clearly and prominently on each Publication and all related materials and product listings/descriptions that it is "NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.";
 • you are explicit about who to contact about the Publication and/or any related purchase, who the seller and manufacturer/publisher are, and that the seller and manufacturer/publisher are NOT Mojang, NOT associated with Mojang, and NOT supported by Mojang;
 • you understand and agree that Mojang has no liability for the Publication or any related purchase;
 • you comply with all other laws, regulations, and legal requirements;
 • the title you use does not create the impression that it is official or authorized.

General

YOU MAY:

 • Do things that are specifically covered by “fair dealing” or “fair use” exceptions to copyright and trademark laws.

YOU MAY NOT:

 • Do things that are not specifically permitted by these Guidelines or expressly allowed by applicable laws.

All Uses

In relation to all uses (permitted or otherwise):

 • all rights (including copyright, trademark rights, and related rights) in the Name, Brand, Assets, and any derivatives are and will remain owned by Mojang;
 • all and any permissions and consents are given by Mojang in our discretion and may be revoked at any time if we think that it is appropriate to do so or we don’t like what you are doing; and
 • all rights are expressly reserved.

If something isn't covered by these Guidelines, that probably means we don't want you to do it. In any case if it isn't covered, please don't do it without getting permission from us.

You can contact us at https://help.minecraft.net/hc/requests/new

If something is specifically covered and permitted by these Guidelines and our Minecraft terms of use, then you don't need to contact us.

Thanks,
Mojang

COMPANY INFORMATION

Mojang AB
Söder Mälarstrand 43
SE-11825, Stockholm
Sweden
Organization number: 556819-2388