Summary

Summary

You should read the full terms and conditions but here is a quick summary of some important points to help guide you - the full terms and conditions still apply though.

 • Our games are usually made available during development and will contain errors and bugs.
 • Do not redistribute our games or any alterations of our games or game files.
 • You may develop tools, plug-ins and services as long as they do not seem official or approved by us, such as by using our logos. Do not make commercial use of anything we've made without our permission.
 • We are trying to be open, honest and trusting with the hope that you hold us in the same regard.

Our games each have their own end user license agreements which explain how our games can be used.

Introduction

These terms and conditions are a legal agreement between you and us (Mojang AB). These terms and conditions incorporate the terms of use for the mojang.com website ("Account Terms"), our brand and asset usage guidelines, and our privacy policy. By agreeing to these terms and conditions you also agree to all parts of these four documents, so please read through them carefully. If you buy, download, use or play any of our games, you will also have to stick to the end user license agreement of that game. If you are young and you are having trouble understanding these terms and conditions, please ask a responsible adult such as your parent or guardian. Remember to check back here and on our Website once in a while as we may give notice and then update these terms and conditions, which will be effective the next time you use the Website or your account.

Read included documents:

KONTOVILKÅR FOR MOJANG.COM

Disse Kontovilkår regulerer din rådighed over og brug af vores websider mojang.com og minicraft.net ("Websiden"). Det er vigtigt, at alle medlemmer af vores community har glæde af at benytte Websiden, og vi har derfor vedtaget disse vilkår og betingelser for at fastsætte nogle enkle spilleregler. Vi ønsker også at sikre, at Websiden ikke benyttes på en måde, der kan påvirke vores spil eller varemærker negativt.

Ved at besøge Websiden accepterer du disse vilkår og betingelser, der udgør en juridisk bindende aftale mellem os. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, bør du ophøre med at bruge Websiden.

Hvis du er under 13 år gammel, bør du ikke bruge vores webside.

OPRETTELSE, KONTO OG ADGANGSKODE

De oplysninger, du giver os som led i oprettelsesproceduren, skal være korrekte. Du kan ændre dine oplysninger, hvis de er forældede. Hvis du bevidst giver oplysninger til os, som du ved, ikke er korrekte, og vi får problemer eller taber penge som følge af det, kan vi holde dig ansvarlig. Det betyder, at det er muligt, du skal kompensere os for den skade, du har forvoldt, og for vores tab.

Det er muligt, at du skal oprette dig hos os for at få adgang til alle dele af Websiden. Det brugernavn og den adgangskode, du opretter, er private oplysninger, som du skal holde for dig selv. Hvis du lader nogen få dit brugernavn og din adgangskode, og de foretager sig noget uhensigtsmæssigt på vores Webside, kan vi holde dig ansvarlig for det. Du bør ændre din adgangskode, hvis du har mistanke om, at andre har kendskab til den. Hvis nogen bruger din adgangskode til at foretage sig noget på Websiden, som du ikke bryder dig om, eller som påfører dig skade, er vi ikke ansvarlige og kan heller ikke stilles til ansvar.

BRUGSRETTIGHEDER OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du kan frit bruge Websiden, så længe du overholder disse vilkår og betingelser. Du må kun bruge Websiden og dens indhold til dit eget personlige brug. Du må ikke bruge Websiden til kommercielle formål, så lad være med at forsøge at tjene penge via Websiden. Din tilladelse til at bruge Websiden er personlig og kan derfor ikke overdrages til andre.

Husk at det er os, der ejer Websiden og dens indhold, og at vi kun giver dig en tilladelse til at bruge den. Vi ønsker, at du skal have glæde af at bruge Websiden, men vi kan efter eget skøn og uanset årsag til enhver tid inddrage din tilladelse til at bruge Websiden.

BEGRÆNSINGER OG FORPLIGTELSER

Du må ikke på nogen måde hacke, dekompilere eller ændre Websiden, herunder koden samt indhold og data. Grundlæggende bør du lade Websiden være, som den er. Du må heller ikke skabe software eller indhold, der efterligner Websiden. Vi vil gerne undgå, at vores community bliver i tvivl om, hvilken der er den officielle Webside og hvilke, der er drevet af andre end os.

Du må ikke bruge Websiden på måder, som vi finder stødende, amoralske eller ulovlige eller medfører, at andre føler sig utrygge. Vi vil gerne undgå, at Websiden bruges på en måde, der kan chokere andre.

Du må heller ikke forsøge at tjene penge via Websiden.

FORUM OG KOMMUNIKATION

Hvis vi driver et forum, tillader vi blot medlemmerne af vores community at udtrykke deres holdninger via Websiden. Det er ikke ensbetydende med, at vi er enige i de udtrykte holdninger, og vi kan ikke holdes ansvarlige for indlæg, der postes på Websiden.

Hvis vi bliver opmærksom på et indlæg, som vi finder stødende, kan vi vælge at fjerne det, men det er ikke vores opgave at udvælge eller moderere alle indlæg. Retningslinjerne for fora og indlæg gælder også for alt det øvrige, der gør det muligt for folk at poste andet indhold, holdninger eller materiale på Websiden eller sende det til andre brugere af Websiden.

Hvis du vil poste noget på Websiden, må det ikke være stødende eller ulovligt, det skal være ærligt og din egen frembringelse. Den slags ting, du ikke må poste på Websiden, inkluderer: Racistiske eller homofobiske indlæg, indlæg, der er karakteriseret ved mobning eller 'trolling', indlæg der kan skade vores eller andres omdømme, indlæg, der indeholder porno, reklame eller andres værker eller billeder, eller indlæg, der udgiver sig for at være postet af en moderator eller forsøger at snyde eller udnytte andre.

Hvis du poster noget på Websiden, som du ikke ejer, kan det medføre store problemer for os, så det beder vi dig om at lade være med. Hvis du poster indhold på Websiden, og vi bliver sagsøgt, fordi indholdet krænker en andens rettigheder, skal du godtgøre os for enhver skade, vi måtte blive påført i denne forbindelse. Det er derfor meget vigtigt, at du kun poster indhold, som du selv har frembragt, og at du ikke poster indhold, som er frembragt af andre.

Hvis du poster indhold på Websiden, skal du (og hvis du gør dette, sker det automatisk) give os tilladelse til at bruge, kopiere, modificere og bearbejde indhold som led i vores virksomhed. Denne tilladelse er uigenkaldelig. Du skal endvidere tillade os at give andre mulighed for at bruge, kopiere, modificere og tilpasse dit indhold. Hvis du ikke ønsker at give os en sådan tilladelse, skal du lade være med at poste indhold på Websiden. Tænk dig godt om, inden du poster indhold, da det kommer ud i det offentlige rum og vil kunne bruges af andre på måder, du måske ikke bryder dig om.

Vær opmærksom, hvis du taler med andre på eller via Websiden. Det er vanskeligt både for dig og os at vide med sikkerhed, om det, andre siger, er sandt, eller om de virkelig er dem, de udgiver sig for at være. Du bør altid tænke dig om en ekstra gang, inden du giver oplysninger om dig selv.

ANSVAR

Når du bruger Websiden, sker det, som den er. Det betyder, vi afgiver ikke nogen løfter til dig om Websidens standard eller kvalitet eller om, at Websiden er uden afbrydelser eller fejl. Vi lover alene at stille Websiden og eventuelle tjenester til rådighed med de færdigheder og den omhu, som vi med rimelighed kan forventes at udvise. Vi er derfor ikke ansvarlige for eventuelle tab, du måtte lide som følge af din brug af Websiden.

Hvis vores Webside indeholder links til andre websider, er det ikke ensbetydende med, at vi har kontrolleret de pågældende sider, men blot, at vi finder dem interessante. Vi er ikke ansvarlige for websider, der er linket til vores Webside.

KØB

Du kan købe spil og øvrige produkter på Websiden. For at gøre dette muligt, er Websiden integreret med tredjepartsudbydere. Alt det, vi sælger på Websiden, er omfattet af disse Kontovilkår og af de gældende vilkår og betingelser for vores tredjepartsudbydere. Vi tilstræber, at Websiden kun viser tilgængelige spil eller produkter, men vi kan naturligvis ikke garantere, at alle spil og produkter altid er tilgængelige.

PRIS OG BETALING

Du skal sende os pengene for spillet eller produktet, når du fremsætter dit tilbud om at købe det. Vi vil herefter opbevare pengene for dig. Hvis vi accepterer dit tilbud, beholder vi pengene som betaling for spillet eller produktet. Hvis vi ikke accepterer dit tilbud, returnerer vi pengene til dig.

Betalingsmetoden og -systemet er beskrevet på Websiden, men ændres løbende, og vi kan efter eget skøn afvise enhver betalingsform. Du skal altid betale i den valuta, der er anført på Websiden, men dit kreditkortselskab bør kunne veksle, hvis det er nødvendigt. Det er muligt, at dit kreditkortselskab foretager et sikkerhedstjek for at sikre sig, at det nu også er dig, der afgiver ordren.

RETURNERING, TILBAGEBETALING OG ANNULLERING

Hvis du ikke kan bruge et spil eller produkt, fordi det ikke virker, så fortæl os det, og vi vil forsøge at hjælpe dig.

Køb af et spil via Websiden er en service, der begynder, når download af spillet starter, hvorefter du ikke længere har ret til at annullere din ordre.

FEJL

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at alle oplysninger på Websiden er korrekte. Indimellem kan der dog ske fejl. Vi kan også annullere eller afbryde en transaktion, hvis der er sket en fejl.

PROMOTIONKAMPAGNER

Vi gennemfører indimellem promotionkampagner. Når vi gør, gælder nedenstående hovedregler. Der kan være andre regler knyttet til en specifik kampagne, men det vil vi oplyse dig om, når vi fortæller dig om kampagnen.

Hovedreglerne er som følger:

 • Der kan kun benyttes én kampagne ad gangen, og du kan ikke benytte en kampagne sammen med andre tilbud.
 • Rabatter gælder kun indtil den angivne dato og kun for køb, der foretages på Websiden.
 • Rabatter kan ikke refunderes.
 • Vi kan til enhver tid annullere en promotionkampagne.

GENERELT

Disse Kontovilkår er underkastet de juridiske rettigheder, du måtte have. Vilkårene og betingelserne begrænser ikke de af dine rettigheder, der ikke kan fraskrives i henhold til gældende lovgivning, og begrænser heller ikke vores ansvar ved død eller personskade som følge af vores forsømmelighed eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro.

Vi kan til enhver tid ændre disse Kontovilkår. Det er ikke nødvendigt, at vi oplyser dig om ændringerne, for at de har virkning, og de kan endvidere have tilbagevirkende kraft. Du bør vende tilbage til denne side en gang imellem, så du er opmærksom på eventuelle ændringer af disse Kontovilkår.

Hvis du kommer til os med forslag vedrørende vores Websider eller spil, fremsættets forslaget gratis. Vi kan derfor bruge dit forslag, som vi ønsker, og skal ikke betale dig for det. Hvis du har et forslag, som du mener, at vi vil være villige til at betale dig for, skal du oplyse os om, at du forventer at modtage betaling, inden du fremsætter forslaget over for os.

RETNINGSLINJER FOR NAVNE, VAREMÆRKER OG AKTIVER VEDRØRENDE VORES SPIL

Alle vores spil har stor betydning for os og vores community, og det betyder, at mange af jer gerne vil bruge vores varemærker og andet med relation til vores Spil til at gøre seje ting. Det er vi glade for. Desværre går nogle indimellem for langt og foretager sig noget, der medfører, at community'et tror, at deres produkter og tjenester har forbindelse til os og er godkendt eller måske endda produceret af os. Det er vi ikke så glade for. Særligt ikke når det sker bevidst for at udnytte community'et og vores arbejde uretmæssigt. Det medfører, at fans køber ting, som de tror, er officielle, hvilket de ikke er. Det betyder, vi ikke kan kontrollere kvaliteten etc., og det mindsker værdien vores arbejde og den tillid, som community'et har til det, vi laver.

Vi ønsker ikke, at du stopper med at gøre seje ting, og disse Retningslinjer skal derfor hjælpe alle til at forstå, hvad vi betragter som rimeligt og urimeligt brug af vores "Varemærke" og "Aktiver". Vi har fået hjælp fra nogle advokater, og de vil også hjælpe os, hvis vi får brug for at tage yderligere skridt til at beskytte vores rettigheder, men formålet med disse Retningslinjer er at skabe lidt klarhed over, hvad du har lov til at gøre uden at skulle kontakte os (eller vores advokater) - og hvad du skal lade være med at gøre, hvis du vil undgå at blive kontaktet af os (eller vores advokater).

Vi håber på din forståelse.

RETNINGSLINJER

Disse Retningslinjer omhandler brug af vores Varemærker og Aktiver. Når vi nævner:

 • et Navn, mener vi navnene på vores spil samt navne, der er forvekslelige med navnene på vores spil;
 • vores Varemærker mener vi Navne og tilhørende logoer og særlige kendetegn ved vores spil
 • vores Aktiver mener vi koden, softwaren, grafikken, komponenter, lyd og billede fra vores spil samt eventuelle videoer eller screenshots fra vores spil.

Disse Retningslinjer gælder i tillæg til og erstatter ikke vores Kontovilkår eller EULA’er. Vær opmærksom på at vi i alle vores EULA'er har én hovedregel om vores spil, og den er: Distribuer ikke noget, vi har lavet; og det betyder lad være med at:

 • give kopier af vores spil til andre,
 • gøre kommercielt brug af noget, vi har lavet,
 • forsøge at tjene penge på noget, vi har lavet,
 • på en urimelig måde lade andre få adgang til noget, vi har lavet.

medmindre vi specifikt accepterer eller tillader andet i henhold til disse Retningslinjer.

Disse Retningslinjer ændrer ikke ved dette princip, men har til formål at hjælpe til forståelse af vores forventninger og ønsker.

Du bør vende tilbage til denne side en gang imellem, da vi løbende opdaterer disse retningslinjer og giver yderligere vejledning.

VÆSENTLIGE KRAV

Følgende Væsentlige Krav gælder for enhver form for brug af vores Varemærker (herunder Navne) og Aktiver. Hvis du har tilladelse til at bruge en del af et Navn, vores Varemærker og/eller Aktiver, MÅ det, du gør:

 • IKKE få folk til at tro, at du eller det, du gør, er officielt, anerkendt eller godkendt af os, eller forbundet med os,
 • IKKE være ulovligt, vildledende, uanstændigt, skadeligt eller nedsættende,
 • IKKE påvirke vores Varemærker eller Aktiver negativt,
 • IKKE indeholde andet om vores Varemærker eller Aktiver, der kan forlede nogen til at tro, at du eller det, du gør, er officielt, anerkendt eller godkendt af os, eller forbundet med os,
 • overholde de relevante Kontovilkår/Slutbrugerlicensftale (EULA'er),
 • i tilstrækkelig grad adskille brugen af Navne fra andre varemærker.

Ovenstående udgør de "Væsentlige Krav".

HVAD HAR DU LOV TIL

Ikke-kommercielt brug

Vi er forholdsvis afslappede, hvad angår ting, du skaber til dig selv. Stort set alt er tilladt - så kom bare i gang og mor dig - bare du ikke distribuerer noget, vi har lavet.

Vi er også forholdsvis afslappede, hvad angår ikke-kommercielt brug, så du kan frit lave og dele videoer, screenshots, selvstændigt skabte 'mods' (som ikke gør brug af vores Aktiver), fan art, machinima etc.

Men hvis du vil bruge et Navn i en betegnelse på et produkt, som du distribuerer, eller en tjeneste, som du leverer (også selvom denne er gratis), så skal du:

 • overholde de Væsentlige Krav,
 • gøre det på en måde, der ærligt og redeligt beskriver tingene eller formålet med dem, og
 • sikre, at Navnet (inklusiv forvekslelige navne) ikke optræder som det første ord, og benyt ikke andre aspekter af vores Varemærker eller Aktiver som led i tilknyttet branding, herunder som logo eller som en del af et logo.

Det gælder især, hvis du ønsker at oprette og drive blogs, servere, community-fora, fansider, fanklubber, nyhedsgrupper, events eller sammenkomster.

Kommercielt brug

Vi er mindre afslappede, hvad angår kommercielt brug. Du må derfor ikke anvende et Navn i eller som hovednavnet eller betegnelsen på kommercielle ting.

Du må gerne bruge et Navn som binavn eller bibetegnelse, hvis du:

 • gør det, fordi det er nødvendigt for ærligt og redeligt at beskrive tingene eller formålet med det,
 • overholder de Væsentlige Krav,
 • sikrer, at Navnet (inklusiv forvekslelige navne) ikke er det dominerende element eller den karakteristiske del af hele navnet eller betegnelsen på det, du gør;
 • Ikke benytter andre aspekter af vores Varemærker eller Aktiver som led i tilknyttet branding, herunder som logo eller som en del af et logo.

Som en hjælp giver vi følgende eksempler:

 • "The Shaft – en Minecraft podcast" (det er okay).
 • "Minecraft - den ultimative hjælpeapp" (det er IKKE okay).

Du må ikke i øvrigt gøre kommercielt brug af vores Varemærker eller Aktiver; du må f.eks. ikke sælge merchandise, der gør brug af vores Varemærker eller Aktiver, og du må i særdeleshed ikke bruge vores navne som nøgleord eller søgetags til produkter, der ikke har nogen tilknytning til dem.

Vi elsker ideen om, at folk gør seje ting med vores spil og deler dem med community'et. Det støtter og tilskynder vi fuldt ud til. Så gå bare i gang, men sørg ikke at gå for langt. Ud over Retningslinjerne for Varemærker har vi tillige følgende Retningslinjer for Aktiver, der skal hjælpe dig og alle andre med at forstå, hvad der efter vores opfattelse er rimeligt og urimeligt - hvad du må og ikke må gøre.

Retningslinjer for kommercielt brug

Hovedreglen gælder stadig, men vi kan gøre nogle undtagelser, som vil blive anført her i denne politik.

I denne politik beskriver vi desuden nærmere, hvad du ikke har lov til at gøre. Hvis der er noget, der ikke er nævnt her, og som omfatter at tjene penge på noget fra Minecraft (eller noget andet, vi har lavet), så lad være med at gøre det.

Ud over de nærmere specifikationer nedenfor skal du altid tilføje følgende kildeangivelse:

 • Minecraft ®/TM & © 2009-2013 Mojang / Notch
Videoer og Screenshots

Du må gerne lægge videooptagelser af vores Spil på YouTube eller andre websider. Vi værdsætter faktisk, hvis du gør.

Du må gerne skabe, bruge og distribuere videoer af dig selv, der spiller eller bruger vores Spil til et lovligt formål, forudsat at du ikke gør det kommercielt.

Du må gerne tjene penge på at bruge dine videoer af vores Spil, f.eks. ved at indlægge reklamer på dem, så længe du også tilføjer dit eget unikke indhold til videoen som f.eks. lydkommentarer. Det, du tilføjer, skal også være tilstrækkelig til at gøre det rimeligt og umagen værd at betale for det eller for at du kan tjene penge på det. F.eks. kan du ikke blot nøjes med at indsætte dit eget logo, webadresse eller lignende tilføjelse, men du kan f.eks. indsætte en lydkommentar eller din egen musik, hvis du laver en musikvideo.

Du kan også tjene penge på at bruge videoer og screenshots, hvis dette er omfattet af ophavsretsundtagelserne vedrørende "fair dealing" eller "fair use" (dvs. ret til rimelig anvendelse af et værk uden samtykke fra ophavsmanden i forhold til visse formål og i overensstemmelse med god skik), og hvis det er med henblik på kritik og anmeldelse, indberetninger etc. Det er altid vigtigt, at du tilføjer relevant yderligere indhold og relevante kildeangivelser.

... mere følger, efterhånden som vi beslutter hvad der skal tilføjes - så du må meget gerne komme med ønsker.

Hvis noget ikke er omfattet af disse Retningslinjer, betyder det formentlig, at vi ikke vil have, at du gør det. Du kan kontakte os på brands snabel-a mojang.com. Du behøver ikke at kontakte os, hvis noget specifikt er dækket af og tilladt i henhold til disse Retningslinjer, vores Kontovilkår eller vores EULA’er for vores spil.

Minecraft Commercial Usage Guidelines

The Minecraft EULA and Brand and Asset Usage Guidelines ("Policies") restrict the commercial use of the Minecraft Name, Brand, and Assets, including software, graphics and audio.

However, since we do love the idea of players and fans doing cool things and sharing them with the community, and we realize that sometimes you need to charge to cover your costs, the following explains what we (currently) consider to be commercial use / commercial things. This may change as time goes by but for now, we hope that it helps you understand what you can and can’t do, and helps Minecraft fans do more (and limit those that try to go too far).

We have therefore drafted these Guidelines to allow some leniency with respect to limited commercial activity as outlined below. They don't form part of the Policies but they exist because we currently think it is a good idea to let some of these things happen. Please note that we reserve the right to change our mind at any time (such as if people start to take advantage of our good intentions) and to update these Guidelines. So please don't count on these Guidelines always being here or in the specific form they are right now.

We also want to make it clear that these Guidelines are for the community of Minecraft players and fans. They do not authorize commercial companies, corporate brands, advertising agencies, non-profits, or governments to use or exploit Minecraft for promoting products or services unrelated to Minecraft. See below for more detail in the section, “Constructed Promotions in Minecraft.”

Above all we are trying to find a way to let our brilliant fans do great things for each other without others coming along and spoiling it for everyone.

ON THAT BASIS, THEREFORE:

Naming Guidelines

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) YOU MAY use our Names (as defined in the Brand and Asset Usage Guidelines) in connection with a product or service title or listing (including on web sites or YouTube) if:

 • the Name is in a secondary name or title (or secondary part of it);
 • you do so because it is necessary to honestly and fairly describe those things or the purpose of them;
 • you ensure that the Name (which includes any confusingly similar name) is not the dominant element or the distinctive part of your complete name or title;
 • you don't use any other aspect of the Brands or Assets (as defined in the Brand and Asset Usage Guidelines) as part of any related branding, including as or as part of any logo.

Examples of naming: "The Shaft - a Minecraft podcast" (we're cool with that). "Minecraft - the ultimate help app" (we're NOT cool with that).

To help you understand part of this and just so we are clear, regardless of anything else, YOU MAY NOT use the Name in or as the main or dominant name or title of any commercial product or service.

These are the “Naming Guidelines” and they apply to everything you might do under these Guidelines.

Hand Crafted Products

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines, YOU MAY:

 • make and sell certain individual (i.e. not mass produced) handcrafted products that are inspired by Minecraft so long as you conform with all of the following:
  • any product or design is otherwise entirely original and unique (a “Unique Design”);
  • no part of the Brand and / or Assets forms a dominant element or substantial part of the product or its design;
  • you make no use of any software, sound, or audio from Minecraft;
  • you mark clearly and prominently on each such product and all related materials and product listings/descriptions that it is “NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.”;
  • you are explicit about who to contact about the product and / or purchase, who the seller and manufacturer are, and that the seller and manufacturer are NOT Mojang, NOT associated with Mojang, and NOT supported by Mojang;
  • Mojang has no liability for the products or purchase;
  • you don’t make and sell more than 20 product items using the same (or a substantially similar) Unique Design. This means you can make 20 T-shirts using Design A and 20 T-shirts using Design B, but you cannot make 21 T-shirts using Design A; nor can you make 20 T-shirts using Design A plus 3 mugs using Design A;
  • you sell those products only through a website or service / channel that independently records the quantities of the product sold and enables us to independently verify that information;
  • you comply with all other laws and requirements; and
  • make no more than $5000 for any calendar year from selling products under these Guidelines.

To help you understand this and just so we are clear, a Unique Design is something that adds enough personal creativity to make the work distinctive and original. You can’t just feature the graphics (textures) of Steve’s face on a product and call it “Inspired by Minecraft”. You also can’t just change a few pixels or colors.

Additionally, we have set these product number limitations because we do not mean to permit people to commercialize our Name, Brand, or Assets, or run businesses selling products featuring our Name, Brands, or Assets.

Indeed, the goal is to allow hobbyists to share their work and the fruits of their creative labors and make some money using their own creativity. It is not a way for businesses to start using our Brands and / or Assets - if that happens, we’ll do something about it.

Videos and Streams

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines, YOU MAY create, use, and distribute videos and streams of you playing or using Minecraft for any lawful reason, and YOU MAY make money from them by adding or permitting advertising in them, so long as:

 • all video downloads are free to view (i.e. there is no pay wall or other charge to view the videos);
 • all streams are made free to view within 24 hours;
 • you add your own unique content to the video or stream, such as audio commentary or footage of you making cool stuff;
 • you don’t create and use videos or streams whose purpose is to advertise or promote other products or services;
 • you don’t sell physical copies of videos or streams, i.e., DVDs, etc.;
 • you don’t broadcast or distribute videos or streams via television. To help you understand this, the amount of unique content you add must be enough to make it reasonable for you to make money through advertising (and we reserve our right to decide on that).

This means that you can upload your own unique content to sites such as YouTube and make money from advertising around the video but you cannot distribute those videos on iTunes and charge for the content. Nor can you charge for a subscription to a channel where those videos are available unless the Minecraft related videos are also readily available for free outside of that subscription channel. Basically, videos must be free to consumers at the point of consumption and any money you make should come from other sources like display ads and sponsors, subject to the section below on “Constructed Promotions in Minecraft.”

Extended Functionality and “Mods”

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines above, YOU MAY distribute or make available plug-ins and other bits and pieces of extended functionality etc. that you create (together, "Mods") for free and without any charge, but not if the purpose of your Mod is to advertise or promote other products or services (see the section below on Building Promotions with Minecraft). By "Mods," we mean something original that you created that doesn't contain a substantial part of our copyrightable code or content. We have the final say on what constitutes a Mod and what doesn't. When you combine your Mod with the Minecraft software, we will call that combination a "Modded Version" of the Game. You MAY NOT distribute any Modded Versions of our Game or software, though you may distribute Mods. You may make money from Mods as described below in the section, "Servers and Hosting."

Servers and Hosting

With hosting servers, we want to enable the community to make money by creating, hosting, and maintaining servers for Minecraft, so you may do this subject to these Guidelines. By "server," we mean a single connecting address or IP number.

Therefore, if you comply with and follow the Brand and Asset Usage Guidelines and Naming Guidelines above, YOU MAY:

 • charge for access to your server, including a server which hosts your Mods, BUT only if:
  • you make a charge per person that is the same for everyone;
  • you give everyone you charge access to all the Mods that you choose to have on your server (except only in respect of genuine admin tools / admin Mods which should be reserved to administrators);
  • you only give access to your server to users who have a genuine paid for version of Minecraft;
  • you own or control the server and continue to do so for the whole time that you charge for access to it - so, if you sell the actual servers or server space with Mods pre-installed on them, you must ensure that the person buying the server is aware that she must follow these rules. Essentially you can’t get around the above by setting up servers with Mods on and then selling those set-ups
 • ask for donations (as opposed to direct charges) IF you do not offer the individual donor something in exchange that only he or she can use. You may offer server wide rewards if donation goals are achieved though.
 • sell entitlements that affect gameplay provided that they do not adversely or negatively another player’s experience and provided they do not give a competitive gameplay advantage. A competitive gameplay advantage is something that, given identical skill levels, time investment, and circumstances, can cause one player or group to perform better than another.
  • Be aware that certain games or game modes can be designed as non-competitive (such as a player-versus-environment (PvE) game) and become competitive by adding gameplay elements such as a leaderboard.
 • sell cosmetic entitlements, except for "Capes," which we define as anything that attempts to visually emulate the feature of a Minecraft player Cape.
 • provide in-game display and video advertising, sponsorships, or product placement for third-parties IF (i) they don’t degrade or interfere with gameplay or give a user any competitive gameplay advantage over anyone else on the server and (ii) you follow the rules outlined in “Constructed Promotions in Minecraft” below.
 • use and sell in-game virtual currencies IF (i) they have no real-world value and that cannot be cashed out, used, or transferred across free or paid servers, or into any other currency with real-world value; (ii) you don't give the impression that it comes from or is associated with Mojang, (iii) they don't look like or have similar names to Minecoins or any other official virtual currency, and (iv) anything you sell with the currency follows our monetization guidelines.

In all of these cases above YOU MUST also ensure that:

 • all servers, entitlements, and advertising are suitable for children and minors (i.e., no gambling, pornography, etc.) and don’t harm the Brand.
 • you don’t pretend to be Mojang or Microsoft or claim to have any association with Mojang or Microsoft (for example, when selling product placement opportunities);
 • you are explicit about who to contact about the server, who the operator is, and that it is NOT Mojang or Microsoft, NOT associated with Mojang or Microsoft and NOT supported by Mojang or Microsoft;
 • Neither Mojang nor Microsoft has any liability for anything on the server or that happens on it, including any advertising, purchases, or donations;
 • you provide any user who gives you real-world currency an online payment / purchase history for purchases made with that currency;
 • you are transparent on informing users with regard to all the content and pricing applicable to your server before a person joins, signs up, or logs in;
 • you do not host or distribute malware, spyware, or engage in illegal activity through your server;
 • if you hire any social influencers for a promotion (e.g., YouTube, Mixer, Instagram, Twitch) you will require the influencer to disclose their relationship with you and to follow the disclosure guidelines published by the U.S. Federal Trade Commission at:
  https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/disclosures-101-social-media-influencers;
 • you comply with all other laws and requirements; and
 • you comply with any other additional requirements applicable under these Guidelines.

We want Minecraft to be a place where players can have fun and a trusted place to explore, build, and invest their time and money. Please use your common sense and discretion in creating a safe, fun, and trusted environment for all players. We reserve the right to adjudicate and interpret whether the way you monetize is done in a manner consistent with our Brand. In short, don’t do evil things to players.

Domain Names and Web Sites

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines), YOU MAY:

 • set up and run your own web site to provide information regarding the Minecraft game and to run related forums, so long as you comply with these Guidelines;
 • also register and use an appropriate domain name that includes one of our Names or Brands for this purpose so long as:
  • we don’t consider the domain name you register to seem official, you don’t use the domain name in a way that seems official, and it doesn’t become something that seems official;
  • your website actually relates to the Minecraft game, the Brand, and/or Assets in a fair or reasonable and appropriate way;
  • your website relates exclusively to Minecraft and not other third-party games;
  • any third-party advertising does not harm our Brand;
  • you don’t do so for cybersquatting or principally to make money, including through affiliate services.

Constructed Promotions in Minecraft

Without prior written approval from Mojang, corporations, businesses, advertising agencies, non-profits, governments, and other entities MAY NOT use Minecraft gameplay to promote or market unrelated brands, products, campaigns, or services.

Specifically, if you are one of these entities or someone who is hired by them, you MAY NOT exploit Minecraft or Minecraft assets to:

 • build or commission others to build a Minecraft mod, map, or server that promotes or markets unrelated products or services in playable form; for example, you are NOT allowed to market or promote a branded automobile using a mod that depicts branded automobiles within Minecraft game play;
 • build or commission others to build a Minecraft mod, map, or server that promotes or markets a company’s movie or TV show; for example, you are NOT allowed to build maps and/or videos using Minecraft blocks that build out the world or characters of a movie to promote and market your company’s or your client’s movie or TV program;
 • offer Minecraft gameplay displayed or projected publicly within physical locations; for example, you are NOT allowed to promote or advertise big-screen Minecraft gameplay inside restaurants or other commercial venues; and you are NOT allowed to charge money for Minecraft gameplay, leagues, or competitions in theaters where gameplay is projected onto the movie screen;
 • create or commission others to create promotional or marketing videos or movie trailers through Minecraft gameplay; for example, you are NOT allowed to create or produce movie trailers through Minecraft gameplay for promoting or marketing a movie;
 • to promote your (or your client’s) corporate brands, products, or services.

However YOU MAY:

 • Pay to advertise your business in an advertisement window within a Minecraft video; for example, by displaying a banner ad or by selling your ads on YouTube where they may be shown in connection with Minecraft videos uploaded independently by players;
 • Pay for advertisements of your business to be served on websites or servers related to Minecraft, so long as you are not hiring the server operator to design or host a Minecraft mod/map/server that builds an in-world representation of your brand, products, or services.
 • Build products or movie environments that you are a fan of into a Minecraft mod/map/server so long as you have not been asked to do so by the entity who makes the product or by someone they have hired to promote their brand or products; likewise, you can express your support for a political candidate in a map/mod/server, but not if you have been hired to promote them.

Books and Other Publications

If you comply with and follow the Essential Requirements (in the Brand and Asset Usage Guidelines) and Naming Guidelines, YOU MAY write and publish works inspired by Minecraft (“Publications”) so long as:

 • you don’t use the Minecraft logo or the word “Minecraft” in letters that look like, or attempt to look like, the style of our logo anywhere on the front or back covers of your Publication;
 • you don’t just copy the Brand or Assets in the Publication, but instead you add your own unique and original content such as your own story – so no coloring books, posters, sticker books, or charts that just copy our Assets;
 • the main content and value of your work is original material that you create or contribute, and not the Brand or Assets;
 • you do not use official Minecraft artwork, such as images taken from official Minecraft product packaging, official Minecraft merchandise, or official Minecraft marketing, on the cover of your Publication. However, for example, you may use screenshots of your original Minecraft creations on the cover of your Publication, provided the overall cover of your Publication does not create the impression that it is an official Mojang publication or authorized by Mojang;
 • the word “Minecraft” is not the first word or dominant part of the title of your Publication or the name of your publisher or the name of a series of books – but it may be used as a secondary name or secondary title (or secondary part of it) where it is necessary to honestly and fairly describe the Publication or the purpose of it. For example, “Minecraft Players Guide” is not okay as a title, but “Guidebook for Minecraft Players” might be okay if the other rules are followed too;
 • you mark clearly and prominently on each Publication and all related materials and product listings/descriptions that it is "NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.";
 • you are explicit about who to contact about the Publication and/or any related purchase, who the seller and manufacturer/publisher are, and that the seller and manufacturer/publisher are NOT Mojang, NOT associated with Mojang, and NOT supported by Mojang;
 • you understand and agree that Mojang has no liability for the Publication or any related purchase;
 • you comply with all other laws, regulations, and legal requirements;
 • the title you use does not create the impression that it is official or authorized.

General

YOU MAY:

 • Do things that are specifically covered by “fair dealing” or “fair use” exceptions to copyright and trademark laws.

YOU MAY NOT:

 • Do things that are not specifically permitted by these Guidelines or expressly allowed by applicable laws.

All Uses

In relation to all uses (permitted or otherwise):

 • all rights (including copyright, trademark rights, and related rights) in the Name, Brand, Assets, and any derivatives are and will remain owned by Mojang;
 • all and any permissions and consents are given by Mojang in our discretion and may be revoked at any time if we think that it is appropriate to do so or we don’t like what you are doing; and
 • all rights are expressly reserved.

If something isn't covered by these Guidelines, that probably means we don't want you to do it. In any case if it isn't covered, please don't do it without getting permission from us.

You can contact us at https://help.minecraft.net/hc/requests/new

If something is specifically covered and permitted by these Guidelines and our Minecraft terms of use, then you don't need to contact us.

Thanks,
Mojang

COMPANY INFORMATION

Mojang AB
Söder Mälarstrand 43
SE-11825, Stockholm
Sweden
Organization number: 556819-2388